Особлива інформація

Публічна інформація

Структура власності ПрАТ АБ Столичний

Повідомлення про виплату дивідендів

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

Фінансова звітність з аудиторським звітом за 2022 рік

Звіт про корпоративне управління за 2022 рік

Річний звіт ПрАТ АБ СТОЛИЧНИЙ 2021

Повідомлення про виплату дивідендів за 2021 рік.rar

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів.rar

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.rar

Протокол Річних Загальних зборів акціонерів від 26 грудня 2022 року.rar

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.rar

Інформація про структуру власності ПрАТ АБ СТОЛИЧНИЙ.rar

Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну акціонерів.rar

Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну акціонерів.rtf

Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну акціонерів.pdf

Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну акціонерів.rar

Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну акціонерів.rtf

Повідомлення про виникнення особливої інформації про зміну акціонерів.pdf

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.pdf

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.rar

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.rtf

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.pdf

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.rar

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.rtf

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.pdf

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.rar

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.rtf

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.pdf

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.rar

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.rtf

Повідомлення про виплату дивідендів.pdf

Повідомлення про виплату дивідендів.rar

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів.pdf

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів.xml

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів.rar

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 26.04.2021 р.pdf

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 26.04.2021 р.rar

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 26.04.2021 р.XML

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік.pdf

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік.rar

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік.XML

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів 26.04.2021р.pdf

Кількість акцій 20.04.21.pdf

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 26.04.2021р.pdf

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 26.04.2021р.docx

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 26.04.2021р.rar

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.pdf

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.rar

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.xml

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.pdf

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.rar

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.xml

Повідомлення про відсутність кворуму.pdf

Кількість акцій 26.01.21.pdf

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.pdf

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.rar

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.xml

Повідомлення про отримання від акціонера, що володіє більш, як 5% акцій, проектів рішень, включених до  порядку денного ЗЗА, що відбудуться 01.02.2021.pdf

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 01.02.2021р.pdf

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 01.02.2021р.rar

Повідомлення про виплату дивідендів.pdf

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА про придбання акцій в усіх власників акцій.pdf

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.pdf

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.rar

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.xml

Відомості про зміни до статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів.pdf

Відомості про зміни до статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів.rar

Відомості про зміни до статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів.xml

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів 17.09.2020р.pdf

Кількість акцій 11.09.2020

Повідомлення про отримання від акціонера, що володіє більш, як 5% акцій, проектів рішень, включених до  порядку денного ЗЗА, що відбудуться 17.09.20.pdf

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 17.09.2020.pdf

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 17.09.2020.rar

Повідомлення про винекнення особливої інформації 13.08.20.pfd

Повідомлення про винекнення особливої інформації 13.08.20.rar

Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій Серія А.pdf

Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій Серія B.pdf

Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій Серія C.pdf

Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій Серія D.pdf

Відомості про набуття домінуючого контрольного пакету акцій

Відомості про набуття домінуючого контрольного пакету акцій.rar

Відомості про набуття домінуючого контрольного пакету акцій.xml

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій.pdf

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій.rar

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.pdf

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.rar

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.XML

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів 12.06.2020р.pdf

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік.rar

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік.xml.rar

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 12.06.2020 р.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 12.06.2020 р.rar

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 12.06.2020 р.xml.rar

Кількість акцій 05.06.2020р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 12.06.2020

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 12.06.2020.rar

Повідомлення про відсутність кворуму

Кількість акцій 17.04.20

особлива інформація 23.04.2020(pdf)

особлива інформація 23.04.2020(rar)

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 24.04.2020(pdf)

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 24.04.2020(rar)

Повідомлення про виникнення особливої інформаці 17.03.20(pdf)

Повідомлення про виникнення особливої інформаці 17.03.20(rar)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 20.01.2020(pdf)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 20.01.2020(rar)

Повідомлення про виникнення особливої інформації 17.01.2020(pdf)

Повідомлення про виникнення особливої інформації 17.01.2020(rar)

Повідомлення про отримання від акціонера, що володіє більш, як 5% акцій, проектів рішень, включених до  порядку денного ЗЗА що відбудуться 20.01.20

Особлива інформація про набуття контрольного пакета акцій (PDF)

Особлива інформація про набуття контрольного пакета акцій (RAR)

Повідомлення про набуття контрольного пакета акцій (PDF)

Повідомлення про набуття контрольного пакета акцій (RAR)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.rar

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації rar

Повідомлення про проведення 20.01.2020 позачергових загальних зборів

Повідомлення про проведення 20.01.2020 позачергових загальних зборів rar

Повідомлення про дивіденти 27.08.2019

Повідомлення про дивіденти 27.08.2019 rar

Повідомлення про зміну статуту 16.08.2019

Повідомлення про зміну статуту 16.08.2019 rar

Кількість акцій 12.08.2019 р.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів rar

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік rar

протокол Загальних зборів акціонерів ПрАТ АБ Столичний що відбулися 23.04.2019 р.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 24.04.2019 р.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 24.04.2019 р. rar

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 24.04.2019 р.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 24.04.2019 р. rar

Кількість акцій 17.04.2019 р.

Пропозиція щодо внесення доповнень до рішень порядку денного річних Загальних сборів акціонерів

Довіреність Тігіпко С.Л.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 23.04.2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Протокол №1 позачергових ЗЗА 11.01.19

Протокол ЛК позачергових ЗЗА

Кількість акцій станом на 04.01.19

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «АБ «Столичний» 11.01.2019 р.

 Ціни на асфальт з 1.11.2018р

 Ціни на ЗБВ та бетони з 16.10.2018р

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за акціями ПрАТ «АБ «Столичний»

Річний звіт за 2017 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента №2

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента №1

Кількість акцій станом на 13.04.2018 р.

Кандидати до ревізійної комісії

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 19.04.2018 р.

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 17.05.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 16.05.2017 р.

Річний звіт за 2016рік

Протокол №1 річних Загальних зборів акціонерів

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів

Повідомлення про проведення річних зборів 24.04.2017 р.

Зміна складу посадових осіб емітента 21.10.2016 р.

Зміна складу посадових осіб емітента 17.10.2016 р.

Зміна складу посадових осіб

Ліцензія від 25.05.2016 року

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків акцій станом на 20.05.2016 р.

Повідомлення про виплату дивідендів за акціями від 05.05.2016 року

Статут, затверджений ЗЗА 19.04.2016 року

Протокол Загальних зборів акціонерів 19.04.2016 року

Положення Про Загальні збори акціонерів, затверджені 19.04.2016 року

Положення про Наглядову раду, затверджені ЗЗА 19.04.2016 року

Аудиторський висновок станом на 31.12.2015 року

Річний звіт за 2015 рік

Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків акцій від 21.04.2016

Повідомлення про річні збори від 16.03.2016

Звіт про власний капітал 2015

Фінансові результати 2015

Звіт про рух грошових коштів (ДДС) 2015

Баланс 2015

Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків акцій 5.12.2015 р.

Документи звітності 06.07.2015 р.

Протокол річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 р.

Річний звіт за 2014 рік

Інформація КВОРУМ

Проведення річних загальних зборів акціонерів 24.04.2015

Положення про загальні збори

Положення про наглядову раду

Положення про ревізійну комісію

Положення про корпоративне управління

Проспект емісії акцій

Повідомлення про реалізацію переважного права

ФР 2014

ДДС 2014

Баланс 2014

Устав 2014

Проведення позачергових загальних зборів акціонерів 7.10.2014

Зміна складу посадових осіб Товариства 22.08.2014

Зміна складу посадових осіб Товариства 15.08.2014

Зміна складу посадових осіб Товариства 16.05.2014

Емісія акцій Товариства

Зміна органів управління

Акціонер, що володіє більше 10% акцій

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 2014

Особлива інформація 2014

Генеральний директор

Повідомлення про проведення загальних річних зборів

Головний бухгалтер

Річна фінансова звітність

Річний звіт 2012

Інформація про збори акціонерів за результатами діяльності Товариства та фінансова звітність за 2011 р.

Витяг з протоколу зборів акціонерів про підсумки голосування

Річний звіт за 2011 р.

Річний звіт ПАТ «АБ Столичний» за результатами фінансово-господарської діяльності в 2011 р.

Необхідно більше інформації?

Зателефонуйте або напишіть нам, щоб дізнатись подробиці

Асфальт

За температурним режимом вкладання суміші поділяють на гарячі та холодні. Особливою вимогою при застосуванні гарячих сумішей є дотримання температурних вимог як для самого матеріалу, так і до оточуючого середовища. Температура сумішей на початку вкладання згідно ДСТУ Б В.2.7-119 повинна бути в межах 145-1500С. Для сумішей з використанням бітумів, модифікованих полімерами, за СОУ 45.2-00018112-057:2010 – в межах 150-1600С. Для зниження температур до 1000С можливе застосування енергозберігаючих добавок. Укладання гарячої асфальтобетонної суміші потрібно проводити в суху погоду весною за температури повітря не нижче 50С, влітку та восени – не нижче 100С за виключенням випадків, передбачених відповідною нормативною документацією. Раціонально підібраний склад сумішей є лише половиною запоруки якісного покриття. Важливим чинником є забезпечення технології вкладання та ущільнення сумішей.

Використання холодних сумішей в більшості випадків передбачається з метою цілорічного оперативного локального ремонту дорожнього покриття механізованим або ручним способом.

×
Бетон

Нормативна документація передбачає широкий перелік важких бетонів, класифікуючи їх за наступними основними характеристиками: середня міцність на стиск (В), морозостійкість (F), водонепроникність (W). Найбільш поширеними бетонами є лінійка від В7,5 до В30. Кожен різновид бетону може бути забезпечений при використанні бетонних сумішей згідно ДСТУ Б В.2.7-96 різних марок за легкоукладальністю:

Р1, Р2 – порівняно жорсткі суміші, транспортування яких передбачається самоскидами, а вкладання потребує використання інтенсивного вібрування

Р3, Р4 – пластичні суміші, транспортування яких передбачається автомобільними бетонозмішувачами, а вкладання – традиційного вібрування

Р5 – надпластичні суміші, транспортування яких передбачається автомобільними бетонозмішувачами, а вкладання – помірного вібрування

Важливим чинником є забезпечення технології транспортування, вкладання,  ущільнення сумішей та догляду за бетоном під час його твердіння. Не допускається безконтрольне додавання води в суміш на етапі транспортування – це може призвести до розшарування. Не допускається пересушування бетону під час тверднення. При температурах нижче 00С застосовують відповідно інші хімічні домішки до бетонів та заходи щодо зігрівання бетону під час твердіння.

×
Бетонні та залізобетонні вироби

Номенклатура продукції для дорожнього будівництва передбачає перелік серійних рішень для спорудження конструкцій збірних залізобетонних підземних переходів, підпірних стін, колекторів, теплових камер, інженерних мереж (оглядових колодязів, лоткових трас), елементів дорожнього одягу (бортових каменів згідно ДСТУ Б В.2.7-237 (ГОСТ 6665-91 MOD), та інших. В разі надходження замовлень щодо несерійної продукції та продукції за індивідуальним замовленням технічні спеціалісти заводу вивчають документацію замовника та опрацьовують технологічну можливість виконання замовлення за узгодженням з замовником.

×
Асфальт

По температурному режиму вложения смеси разделяют на горячие и холодные. Особым требованием при применении горячих смесей является соблюдение температурных требований как для самого материала, так и к окружающей среде. Температура смесей в начале вложения согласно ДСТУ Б В.2.7-119 должна быть в пределах 145-1500С. Для смесей с использованием битумов, модифицированных полимерами, по СОУ 45.2-00018112-057: 2010 – в пределах 150-1600С. Для снижения температур до 1000С возможно применение энергосберегающих добавок. Заключение горячей асфальтобетонной смеси нужно проводить в сухую погоду весной при температуре воздуха не ниже 50С, летом и осенью – не ниже 100С за исключением случаев, предусмотренных соответствующей нормативной документацией. Рационально подобранный состав смесей является только половиной залога качественного покрытия. Важным фактором является обеспечение технологии укладки и уплотнения смесей.

Использование холодных смесей в большинстве случаев предусматривается с целью круглогодичного оперативного локального ремонта дорожного покрытия механизированным или ручным способом.

×
Бетон

Нормативная документация предусматривает широкий перечень тяжелых бетонов, классифицируя их по следующим основным характеристикам: средняя прочность на сжатие (В), морозостойкость (F), водонепроницаемость (W). Наиболее распространенными бетонами является линейка от В7,5 до В30. Каждая разновидность бетона может быть обеспечен при использовании бетонных смесей согласно ГОСТ В.2.7-96 различных марок по удобоукладываемости:

Р1, Р2 – сравнительно жесткие смеси, транспортировка которых предполагается самосвалами, а вложения требует использования интенсивного вибрации

Р3, Р4 – пластические смеси, транспортировка которых предполагается автомобильными бетоносмесителями, а вложения – традиционного вибрации

Р5 – сверхпластичные смеси, транспортировка которых предполагается автомобильными бетоносмесителями, а вложения – умеренного вибрации

Важным фактором является обеспечение технологии транспортировки, укладки, уплотнения смесей и ухода за бетоном во время его твердения. Не допускается бесконтрольное добавления воды в смесь на этапе транспортировки – это может привести к расслоению. Не допускается пересушивания бетона при твердения. При температурах ниже 00С применяют соответственно другие химические добавки к бетонам и мероприятия по согревания бетона при твердения.

×
Бетонные и железобетонные изделия

Номенклатура продукции для дорожного строительства предусматривает перечень серийных решений для сооружения конструкций сборных железобетонных подземных переходов, подпорных стен, коллекторов, тепловых камер, инженерных сетей (колодцев, лотковых трасс), элементов дорожной одежды (бортовых камней согласно ДСТУ Б В.2.7-237 ( ГОСТ 6665-91 MOD), и др. В случае поступления заказов по несерийной продукции и продукции по индивидуальному заказу технические специалисты завода изучают документацию заказчика и прорабатывают технологическую возможность исполнения заказа по согласованию с заказчиком.

×